Απόφαση σε θέματα υπαλλήλων της ΕΕ

8 Ιανουαρίου 2015

Σημαντική υπόθεση για οργανισμό της ΕΕ τον οποίο εκπροσώπησε το γραφείο μας σε σχέση με καταγγελία σύμβασης εργασίας

Case F‑109/13DG, vs European Union Agency for Network and Information Security (ENISA).