Από την 1.1.2019 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες 4548/2018. Η εταιρεία μας παρουσιάζει τις κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος στη λειτουργία των ΑΕ

Από την 1.1.2019 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες 4548/2018. Η εταιρεία μας παρουσιάζει τις κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος στη λειτουργία των ΑΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο