Ανάληψη νομικού ελέγχου επένδυσης στον τομέα των ΑΠΕ

Ανάληψη νομικού ελέγχου επένδυσης στον τομέα των ΑΠΕ

Η εταιρεία μας ανέλαβε νομικό έλεγχο επένδυσης εταιρείας δραστηριοποιούμενης στον τομέα των ΑΠΕ, για τον χαρακτηρισμό ανειλημμένου έργου ως «στρατηγικού χαρακτήρα» στο πλαίσιο της νομοθεσίας fast track. Ο έλεγχος συνίστατο στην τεκμηρίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της προτεινόμενης επένδυσης και στην εξέταση της πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου από τυπική και ουσιαστική άποψη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο