Αύγουστος 2017 | HMLAW LAW FIRM

Ορισμός διαιτητή

Ο Χάρης Μεϊδάνης ορίστηκε διαιτητής σε διαιτησία με βάση τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε υπόθεση αμοιβής μελετητή κατασκευαστικού έργου.