Νέα Δημοσίευση

Ο Δρ. Χάρης Μεϊδάνης συνέγραψε με την Δρ. Μαρία Μουσμούτη το κεφάλαιο για την Ελλάδα στο νέο τόμο “International Protection of Adults” που εκδόθηκε από τον  Oxford University Press.

Δικαστική Απόφαση 1202/2015

Επιτυχία του γραφείου μας με την 1202/2015 ΜονΠρΑθ στην οποία αντιμετωπίσθηκαν ζητήματα διεθνών οδικών μεταφορών (CMR) και ιδιωτικού διεθνούς και δικονομικού δικαίου.