Ο Χάρης Μεϊδάνης περιλήφθηκε στον κατάλογο διαιτητών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών