Ο Χάρης Μεϊδάνης δημοσίευσε στο ΔιΔ (2018 σελ. 59-72) άρθρο με τίτλο “Η οργάνωση και διεξαγωγή της διαμεσολάβησης υπό τον Ν 4512/2018”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!