Δίκαιο της Ενέργειας

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανάμεσα στους πελάτες του Γραφείου μας συγκαταλέγονται και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε νομική υποστήριξη σχετικά με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενώ διαθέτουμε επίσης εμπειρία στην επεξεργασία και σύνταξη των σχετικών συμβάσεων, τόσο κατασκευής όσο και χρηματοδότησης.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!